Frivillige søges

I Bedre psykiatri Kalundborg kan vi stadig bruge fivillige til udbyggelse af afdelingen.

Vi mangler:

  • Mediegrafiker til forbedring og vedligeholdelse af vores hjemmeside. Redigering og klipning af film kan også komme på tale.
  • Mentorer til at støtte pårørende til psykisk syge. Det kan f.eks. være hjælp til at forstå kommunikationen fra myndighederne. Bedre psykiatri Kalundborg har udviklet et 37 timers kursusforløb, hvoraf ca. 20 er praktik. Kurset afsluttes med en afsluttende prøve. Kurset er gratis.
  • Besøgsvenner
  • Bisiddere. Uddannelsen til bisidder består i selvstudium af en række mails med vedhæftede filer, som skal læses igennem. Uddannelsen afsluttes med prøve form af et case, hvor man skal agere bisidder for en til prøven tilstedeværende. Bedre psykiatri Kalundborg forestår kursusforløbet og prøven. Kurset er gratis.

 

Kontakt formand Bjarne Rose Pedersen på tlf 50469846