Støtte til veteraner, der har været udsendt

I samarbejde med foreningen Veteranstøtten ønsker Bedre psykiatri Kalundborg at udbrede kendskabet til Veteranforeningen.

Derfor tilbydes individuelle samtaler med veteraner og disses pårørende som en indgang til de mangeartede muliigheder for hjælp, der findes.

Se veteranforeningens hjemmeside her: Veteranforeningen